5 mei 2015 - Welkom Citroën CX Club Nederland en Youngtimer Event


Beste oldtimerliefhebber,

U kent ons ondertussen als een fanatiek behartiger van uw belangen. Hoewel we bij de totstandkoming van de oldtimerwet niet betrokken werden, zijn we de énige organisatie die tot op de dag van vandaag voor u strijdt en dat blijft niet onopgemerkt.

Daarom besloot de Citroën CX Club Nederland voor ons te kiezen als háár belangenbehartiger. Daar zijn we natuurlijk apetrots op en we geven deze oldtimerliefhebbers graag de ruimte om zich aan u voor te stellen:

2014NJ 09a

Citroën CX Club Nederland.

In 1992, een jaar nadat de laatste CX'en van de band rolden, richtten liefhebbers de Citroën CX Club Nederland op. Het stond hen helder voor ogen dat deze bijzondere voiture op een dag de klassiekerstatus zou gaan bereiken. De vereniging groeide met sprongen, mede doordat deze comfortabele reiswagen in die tijd nog populair bleek als auto voor dagelijks gebruik. Vandaag de dag zet de overgrote meerderheid van de bijna 900 clubleden zijn of haar CX uitsluitend nog hobbymatig in, voor recreatieve ritten.

Als sinds het begin staat de Citroën CX Club Nederland bekend als een goed georganiseerde vereniging met legio activiteiten zoals puzzelritten, een kampeerweekend, een nieuwjaarsreceptie en technische workshops. Andere faciliteiten betreffen tegenwoordig een aantrekkelijke verzekering en een uitgebreid onderdelenmagazijn. Zesmaal per jaar verschijnt het fraaie, in fullcolour-drukwerk uitgevoerde clubblad "La CX en route". Uiteraard beweegt de vereniging zich actief op het internet, met een doorlopend actuele website en een Facebook-pagina.

2014NJ 91a

Het opheffen van de belastingvrijstelling voor klassiekers tot 40 jaar raakt vele honderden CX-rijders jaar in, jaar uit. Alle reden voor de Citroën CX Club Nederland om het moedige initiatief van Wouter van Embden - VrijstellingOldtimer.nl - te ondersteunen. Hopelijk volgen op korte termijn meer verenigingen dit voorbeeld, zodat de kans toeneemt dat deze onaanvaardbare belastingmaatregel via de gerechtelijke weg alsnog teniet gedaan wordt.

Wie volgt?

Na de LandRover Club Holland en Saab Club Nederland heeft nu ook Citroën CX Club Nederland besloten om ons te ondersteunen (en ieder natuurlijk naar eigen vermogen en allen bijzonder gewaardeerd). Met zoveel enthousiaste support gaan we natuurlijk graag door! Misschien moeten we het niet bij VrijstellingOltimer.nl alleen laten en uw belangenbehartiging een meer permanent karakter geven. De vraag is: wie volgt!?

Stichting Autobelangen aanwezig op Youngtimer Event 17 mei.

Tot slot nog een mooie aanbieding voor u: op zondag 17 mei wordt het jaarlijks terugkerende Youngtimer Event georganiseerd. Ditmaal bij Classic Park in Boxtel (Noord-Brabant) dat u kent als één van onze hoofdsponsors van het eerste uur. Ik zal daar in gesprek gaan met Jort Kelder over de actuele fiscale en politieke ontwikkelingen zodat u weer helemaal up-to-date geïnformeerd bent.

YTE400

Als trouwe volger van VrijstellingOldtimer.nl en St. Autobelangen heeft u de mogelijkheid om toegangskaarten voor Youngtimer Event te kopen met 20% korting. U betaalt geen € 10, maar slechts € 8 per persoon. Bestellen kan uitsluitend tot 10 mei, via internet met de kortingscode "AUTOBELANGEN" (zonder quotes en in hoofdletters) onder deze link.


Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer

23 april 2015 - Rechtbank Gelderland en FAQ


Beste oldtimerliefhebber,

Zoals bekend hadden we eergisteren de vierde rechtszaak op rij in onze reeks van vijf landelijke proefprocessen tegen de oldtimermaatregel. Bij de rechtbank Gelderland kwam de zaak van Ron van de Klashorst voor met zijn Renault Alpine. Deze zaak dient als voorbeeld voor alle benzineauto's van 1987 (de regeling Van Vliet). Het proefproces verliep voorspoedig maar zoals we inmiddels geleerd hebben, staat dat niet garant voor een positieve uitspraak. Feit is wel dat de rechters uitvoerig inhoudelijk op de zaak ingingen waardoor we zelf verwachten dat er niet alleen procedureel, maar ook inhoudelijk getoetst zal worden. We zullen nog even geduld moeten hebben voordat we weten waar we aan toe zijn.

Na deze vier proefprocedures hebben we dan enkel nog de vijfde te gaan van Bart van Kouwenhoven met zijn Mercedes 240 Diesel uit 1982. Die zaak komt voor bij de rechtbank Noord-Nederland en de behandeling laat nog even op zich wachten. Dat komt door de zeer drukke planning van deze rechtbank.

interviewrechtbankvandeklashorst


Brief van de griffier over individueel beroep.

Op dit moment worden we volop benaderd door mensen die een brief van de griffier van hun rechtbank hebben gekregen over het al dan niet doorzetten van een individueel beroep nu er een proefproces van ons is afgerond.

Als u zich niet middels een Vaststellingsovereenkomst / VSO achter ons geschaard heeft dan heeft u inderdaad de mogelijkheid om individueel beroep uit te oefenen, maar daar kunt u geen medewerking van ons verwachten. Wilt u van het individuele beroep afzien dan kunt u de rechtbank zelf daarover informeren.


FAQ overgangsregeling.

De oldtimerwet roept in de praktijk veel vragen op. Voor individuele vragen is er natuurlijk altijd de Belastingtelefoon Auto (gratis 0800-0749). Maar als we merken dat er heel veel gelijksoortige vragen zijn dan kunnen we die namens u aan de belastingdienst voorleggen en u antwoorden. In de onderstaande gevallen was dit zo:

Aanmelding na schorsing.

Een auto voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen aan de overgangsregeling maar is geschorst, bijvoorbeeld om hem op te knappen. Wat gebeurt er na de schorsing? Na het opheffen van de schorsing wordt er een accept-giro toegestuurd om deel te nemen aan de overgangsregeling.

Het is dus niet zo dat er eerst het normale tarief MRB betaald zou moeten worden met vervolgens een verzoek om aan de overgangsregeling deel te kunnen nemen.

faq


Geen aanmaning kwarttarief.


Als een auto in aanmerking komt voor de overgangsregeling dan is het uitgangspunt dat er een MRB-rekening met accept-giro voor het kwarttarief wordt gestuurd. Als betaling van deze rekening uitblijft dan volgt er een rekening voor het normale, volledige MRB-tarief.

Het is dus niet zo er nog een aanmaning zou volgen voor het kwarttarief alvorens de rekening voor het volledige MRB-tarief wordt gestuurd zoals we eerder hebben laten weten. Overigens beschouwt de belastingdienst het sturen van de MRB-rekening als een service en niet als een verplichting van haar, zo stelt zij. Dus als u een MRB-rekening niet zou hebben ontvangen dan zou u daaraan geen rechten kunnen ontlenen.

Overname van een "jonge oldtimer".

Koopt u gedurende het jaar van een particuliere bezitter een oldtimer die voldoet aan de voorwaarden van de overgangsregeling en heeft deze daarvan daadwerkelijk gebruik gemaakt dan wordt u geacht ook aan de overgangsregeling deel te nemen en hoeft u voor het resterende deel van het jaar niets te betalen. Als de vorige eigenaar het volledige MRB-tarief betaalde dan gaat de belastingdienst ervan uit dat u dit ook doet en krijgt u daarvoor een MRB-rekening.

In the spotlights, steun onze actie en doneer!

U weet het: in iedere nieuwsbrief zetten we graag één van de hoofdsponsors van het eerste uur in the spotlights. Dat is nodig en terecht want veel organisaties hebben ons vanaf het begin gesteund en we willen hen graag bedanken. Met hun hulp en uw steun moet het mogelijk zijn om de lopende rechtszaken tot een goed einde te brengen. Het einde is immers nog niet in zicht! Steun ons en doneer, net zoals bijvoorbeeld Marlog Car Handling dat doet.

logomarlog400

Zelf sponsor worden voor € 300 exclusief BTW en net als Marlog Car Handling bij 40.000 oldtimerliefhebbers onder de aandacht komen? Dat kan natuurlijk. Neem dan contact met ons op. Met een verantwoorde bijdrage helpt u ons. Wij hebben u graag als sponsor!


Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer

14 april 2015 - Twee uitspraken bekend


Beste oldtimerliefhebber,

We hebben twee proefprocessen verloren. Het gaat om de procedures bij de rechtbank Zuid-Nederland van Arjan Lenoir met zijn '85-er BMW 535i op benzine en die bij de rechtbank Noord-Holland van Mike van Balen met zijn '87-er Landrover Diesel. Officieel heet het dat het beroep dat we hadden aangetekend ongegrond is verklaard.

Het eerste proefproces van Arjan Lenoir.

De zaak van Arjan dient als voorbeeld voor alle personenauto's op benzine van bouwjaar 1986 of ouder. In deze zaak hebben we nog geen motivering ontvangen en de rechtbank heeft hier aangegeven dat ze deze over twee weken schriftelijk opstuurt. Opmerkelijk is hier wel dat de belastingdienst is veroordeeld in de proceskosten en de griffierechten (dit is bij elkaar een paar honderd euro). Omdat we de onderliggende feiten niet hebben, kunnen we nog geen conclusies trekken.

kandidatenBMWarjan2 200x133 landrover

Het tweede proefproces van Mike van Balen.

De zaak van Mike dient als voorbeeld voor alle diesels uit 1987 (dus vallend onder de regeling van Vliet). Hier is de motivering van de rechter al wel bekend. Een eerste conclusie is dat de rechter een hóge mate van beoordelingsvrijheid toedicht aan de staat bij het vaststellen van nieuwe regels. De rechter is van mening dat "de oldtimerwet op democratische wijze tot stand is gekomen" (ondermeer wordt genoemd het akkoord door de belangenbehartigers ANWB, Focwa, Rai, Knac, Bovag en Fehac) en hij stelt dat "de keuze van de wetgever niet van iedere redelijkheid is ontbloot". De hele uitspraak kunt u hier lezen.

In ieder geval laat de uitspraak van de rechtbank in Haarlem zien dat de politiek weer aan zet is. Al is het alleen al omdat de regeling veel minder opbrengt dan was begroot.

Wat betekent dit?

1. In de eerste plaats houden de uitspraken in dat degenen die aan onze gezamenlijke procedures deelnemen en een auto hebben in een van de twee categorieën "benzine t/m 1986" en "diesel van 1987" op basis van deze gerechtelijke uitspraken hun MRB niet terugkrijgen.
2. Natuurlijk moeten we de uitspraken nog zorgvuldig bestuderen om verdere conclusies te kunnen trekken.
3. En pas dan kunnen we overwegen of een hoger beroep al dan niet zinvol is.

Meestal zijn we positief gestemd en brengen we goed nieuws. Deze keer hebben we dit niet en dat is buitengewoon jammer natuurlijk. Maar onze strijdvaardigheid wordt er niet minder om. Integendeel! We bereiden ons voor op de zaak van Ron van de Klashorst met zijn '87-er Renault Alpine op benzine. Die komt volgende week voor en daarnaast zijn we ook op het politieke vlak voor u aan de slag.

faq

Binnenkort meer over FAQ en politiek.

Binnenkort komen we in een nieuwsbrief bij u terug op veel gestelde vragen die de procesgang oproept. En over de politiek het volgende: met maatregel op maatregel zijn de autobelastingen in de afgelopen jaren buitengewoon ingewikkeld geworden. Wat ons betreft is deze oldtimerwet daar een goed voorbeeld van. Het kabinet wil die complexe autobelastingen gaan versimpelen. Daarom komt de staatssecretaris van Financiën in dit voorjaar met "Autobrief 2" met daarin de nodige vereenvoudigingsvoorstellen die vervolgens door de Tweede en de Eerste Kamer geloodst moeten worden. In dat proces willen we natuurlijk graag van ons laten horen. U verneemt van ons!

In the spotlights, steun onze actie en doneer!

U weet het: in iedere nieuwsbrief zetten we graag één van onze hoofdsponsors van het eerste uur in the spotlights. Dat is nodig en terecht want veel organisaties hebben ons vanaf het begin gesteund en we willen hen graag bedanken. Met hun hulp en uw steun moet het mogelijk zijn om de lopende rechtszaken tot een goed einde te brengen. Het einde is immers nog niet in zicht! Steun ons en doneer, net zoals bijvoorbeeld Marco Hof Sportscars | Youngtimers dat doet.

logomarcohof500enb

Zelf sponsor worden voor € 300 exclusief BTW en net als Marco Hof bij 40.000 oldtimerliefhebbers onder de aandacht komen? dat kan natuurlijk, neem dan contact met ons op. Met een verantwoorde bijdrage helpt u ons. Wij hebben u graag als sponsor!
Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer