23 juni 2015 - Doorgaan! Maar niet juridisch


Beste oldtimerliefhebber,

In onze vorige nieuwsbrief stelden wij u de vraag of u voor of tegen doorprocederen bent inzake de oldtimermaatregel. In deze nieuwsbrief leest u de resultaten van de reacties.

Veel reacties, veel steun
Wij ontvingen honderden reacties op onze nieuwsbrief, waarvoor dank! Bijna alle reacties waren steunbetuigingen voor de door ons voorgestelde richting, namelijk het stopzetten van het juridische traject en het vervolgen van de politieke actie. Van de 40.000 geadresseerden, kregen wij van 35 het bericht dat men wilde doorgaan met de juridische strijd. Concreet heeft dus 0,1% van de personen die wij aanschreven aangegeven wel door te willen gaan, wij zullen deze personen allen individueel benaderen. Het mag duidelijk zijn dat het met deze 35 personen financieel niet haalbaar is om door te gaan met procederen.

Resultaat: doorgaan, maar niet juridisch
Wij danken u allen voor de ontvangen steunbetuigingen! Helaas zijn wij niet in staat om iedereen persoonlijk te beantwoorden. Concreet betekent deze uitslag dat wij definitief niet in hoger beroep zullen gaan tegen de uitspraken die reeds gedaan zijn.

Politieke lobby
Zoals gezegd bent u het massaal met ons eens de weg van de politieke lobby te bewandelen. Voor de goede orde melden wij dat wij met deze lobby nooit gestopt zijn. Ook tijdens het voeren van de procedures hebben wij contacten onderhouden met verschillende politieke partijen, maar ook met organisaties zoals de KNAC, FEHAC en BOVAG. Wij gaan daar nu dus weer in verhoogd tempo mee door!

Veel vragen
Bij de reacties kwamen ook veel vragen naar voren met betrekking tot de gevoerde procedures. Wij zullen deze vragen voorleggen aan onze advocaat en deze voorzien van hun antwoorden op onze site zetten en u per nieuwsbrief hierover informeren.

In the spotlights, steun onze actie en doneer!
U weet het, in iedere nieuwsbrief zetten we graag iemand in the spotlights. We doen dat graag in ruil voor de enorme support die we krijgen. Met de hulp van onze sponsors en van u moet het nog steeds mogelijk zijn om onze strijd tot een goed einde te brengen, is het niet langs de juridische weg dan toch met behulp van de politiek. We hebben nog even te gaan, steun ons daarom en doneer, net zoals bijvoorbeeld Garage de Vaal dat doet.

logodevaal400

Zelf sponsor worden voor € 300 exclusief BTW en net als Garage de Vaal bij 40.000 oldtimerliefhebbers onder de aandacht komen? Dat kan natuurlijk. Neem dan contact met ons op. Met een verantwoorde bijdrage helpt u ons. Wij hebben u graag als sponsor!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer


13 juni 2015 - Uw mening over hoger beroep


Beste oldtimerliefhebber,

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat ook de vierde rechtszaak tegen de belastingdienst is verloren. Er rest nu nog één zaak bij de Rechtbank Noord Nederland waarvoor de datum nog moet worden vastgesteld; wij verwachten de behandeling pas na de zomer.

Argumentatie van de rechters.

De rechtbanken waar we zijn geweest, kennen de overheid een hoge mate van vrijheid toe in het maken van wetten en daarbij moeten ze het wel heel bont maken, willen ze inhoudelijk ingrijpen. Daarom toetsten ze in onze zaken niet op de inhoud, maar met name procedureel.

En op de procedures van de wetswijziging valt op papier weinig aan te merken. De inbreng die er was van partijen als Anwb, Bovag, Focwa, Fehac, Knac en Rai lijkt te waarborgen dat er zorgvuldig gehandeld is, zo stellen de rechters eensgezind vast. Oppervlakkig bezien is dat ook zo. Want pas bij echte verdieping in de zaak blijkt dat het er helemaal niet zo democratisch aan toeging en dat "de alliantie" het mes op de keel werd gezet op straffe van een veel slechtere regeling.

hofvanjustitie

Bovendien blijkt ook dan pas hoe groot de financiële gevolgen voor een deel van de oldtimerbezitters en -branche geweest (en genegeerd) zijn.

Hoe nu verder, twee opties.

Procederen tegen de Staat blijkt een kwestie te zijn van zéér lange adem en héél diepe zakken. Wij kunnen in hoger beroep gaan en desnoods dóór tot aan de Hoge Raad. Maar zo'n vervolg kan jaren duren en het is ook heel kostbaar, waarbij het onzeker blijft hoe de uitkomst dan zal zijn. Maar het is een mogelijkheid.

Daarbij merken we op dat we dan uiterlijk eind juni (over twee weken) financiële dekking moeten hebben voor die procedures omdat dit de termijn is die het Hof in Den Bosch ons stelt om het hoger beroep van Arjan Lenoir inhoudelijk te beargumenteren. En net als in Den Bosch verwerpt ook het Hof in Amsterdam ons verzoek in de zaak van Mike van Balen om eerst pro forma beroep aan te tekenen en daar pas later inhoudelijk op terug te komen zodat we tijd van handelen zouden hebben. Wij verwachten dat het bij de andere hoven niet anders zal zijn.

De tweede optie die wij u voorleggen is niet in hoger beroep te gaan, althans niet in de vier zaken waarvan we nu een uitspraak hebben. Zoals u weet is de politiek druk doende om de belastingwetgeving te reorganiseren. Waarbij ook de autobelastingen opnieuw herzien zullen worden. De besluitvorming hierover zal in de tweede helft van dit jaar plaatsvinden. Zou het niet beter zijn om onze energie daarin te steken?

Het succesvan onze Youngtimer-actie in 2009 was geheel te danken aan politieke actie. Wij vinden het zinvoller om dit beproefde middel weer te benutten om op te komen voor u als oldtimerbezitters. Uit nieuw feitenmateriaal blijkt dat de wetswijziging niet werkt zoals voorgesteld werd. En bij lange na niet opbrengt wat werd gepresenteerd aan het parlement. We hadden het al voorspeld.

Ons voornemen.

Ons voornemen is optie twee: doorgaan, maar met name politiek. Dat betekent geen hoger beroep in de zaken die we nu achter de rug hebben, alles op alles zetten voor de laatste, vijfde rechtszaak en ondertussen alle aandacht opnieuw op Den Haag richten om daar op te komen voor de oldtimerbelangen.

tweedekamer

Bent u het met ons eens?

Tot nu toe ontvangen wij nog altijd veel positieve reacties, waarvoor hartelijke dank! Bent u het met ons eens om niet in hoger beroep te gaan en ons met name te richten op de politiek? Dan hoeft u niets te doen. Maar wilt u graag dat wij wel in hoger beroep gaan en bent u bereid om opnieuw een flinke financiële bijdrage te leveren (wat zeker nodig zal zijn!) stuurt u ons dan een e-mail. Dat kan eenvoudig door per omgaande een antwoord te sturen op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mocht een substantieel deel van de mensen die onze bezwarengenerator gebruikten in hoger beroep door willen procederen dan laten wij u dat binnen een week na vandaag weten en zullen we onderzoeken of er voldoende mensen financieel willen bijdragen om dit mogelijk te maken.

Ter afsluiting nog dit: natuurlijk horen wij het ook graag als u het wel met ons eens bent! Nu alle autobelastingen weer herzien worden, kan de oldtimerregeling toch ook worden heroverwogen?

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer


10 juni 2015 - Hoe bont moet het worden?


Beste oldtimerliefhebber,

Zoals bekend werken we achter de schermen hard aan ons "oldtimerproject" en dat is nodig omdat er veel gebeurt op dit moment:

Autobrief 2.

We hebben eerder gemeld dat het Ministerie van Financiën Autobrief 2 (naar verwachting) in juni uitbrengt; dat is dus al snel. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend en zullen u daarover berichten. Op dit moment verschijnen er regelmatig voorspellingen in de pers, maar we wachten liever op de publicatie en komen dan met de feiten.

kever

Een bonte deken van milieuzones.

Het credo van onze beleidsmakers lijkt tegenwoordig wel te zijn dat oud per definitie vies is en daarbij worden er maar weinig nuances gemaakt. Op basis van louter beeldvorming wordt er koers gezet en zo kan het zijn dat er bij gebrek aan visie en landelijke coördinatie nu op gemeentelijk niveau een lappendeken van milieuzones ontstaat.

De stad Utrecht: met ingang van 1 mei 2015 mogen diesels met een Datum Eerste Toelating (DET) vóór 1 januari 2001 het centrum niet meer in. Daarbij gaat het om personen- en bestelauto's. Voor vrachtauto's gold er vanaf 2007 al een milieuzone en daar ligt de grens ondertussen op bouwjaar 2005 (DET 1-10-2005). Klik op de afbeelding voor de kaart van Utrecht en meer info.

kaartutrecht

In Utrecht is de milieuzone voor personen- en bestelauto's dus al in werking getreden en die wordt juridisch aangevochten door de KNAC. Ook De Telegraaf Columnist Rob Hoogland verzet zich sterk tegen de zone en wil een proefproces beginnen.

Rotterdam: per 1 januari 2016 (over goed een half jaar dus) geldt er ook in Rotterdam een milieuzone voor diesels met een DET-grens van 1 januari 2001 (ook weer personen- en bestelauto's). Nu al is aangekondigd dat de DET-grens voor deze diesels met ingang van 2018 wordt gesteld op 1 januari 2005 (voor vrachtauto's ligt de grens op Euro IV motoren). Maar Rotterdam gaat verder door ook personen- en bestelauto's op benzine te weren die ouder zijn dan 1 januari 1992. Klik op de afbeelding  voor de kaart van Rotterdam en meer info.

kaartrotterdam

Rotterdam kondigt de maatregel overigens aan als tijdelijk: "wanneer de concentraties voldoende zijn afgenomen kan de milieuzone worden ingetrokken". Gelooft u dat het gebeurt? 

Overige milieuzones: volgens expertisecentrum milieuzones zijn er op dit moment 13 steden in Nederland met een milieuzone voor vrachtwagens, waaronder bijvoorbeeld Tilburg. En ook in die stad wordt er ondertussen gesproken over uitbreiding van de zone van enkel vrachtwagens naar personen- en bestelauto's. Zo is er een reële kans dat de ene wethouder niet voor de andere achterblijft en er in ons land een bonte lappendeken komt van milieumaatregelen. Alleen met een visie en een nationaal beleid dat gebaseerd is op feiten en kennis kan het voorkomen worden. Daar pleiten we voor!

TNO onderzoek.

Zowel op de site van Utrecht als die van Rotterdam staat vermeld dat de geweerde auto's veel vervuilende uitstoot veroorzaken en dat er daarom tot een milieuzone is besloten. Het wordt als "vanzelfsprekend" gebracht, maar waar de stelling op gebaseerd is staat er niet bij.

Duidelijk is evenwel dat TNO ondertussen onderzoek heeft gedaan naar de uitstoot van dieselauto's en tot de conclusie komt dat moderne diesels niet wezenlijk schoner zijn dan die van 20 jaar geleden en daarmee is het wel duidelijk dat de leeftijdgrens die de gemeentelijke politiek hanteert volstrekt discutabel is. Wat ons betreft zou er eerst gedegen onderzoek gedaan moeten worden naar de uitstoot van oude auto's in relatie tot het aantal kilometers dat ermee gereden wordt, alvorens regels te maken!

tnodiesels

Verloop rechtszaken.

Er gebeurt veel, schreven we al. Welnu, ook op het vlak van onze proefprocessen tegen de oldtimers is er beweging in die zin dat de rechtbank in Arnhem ons bezwaar heeft afgewezen. Feitelijk op dezelfde gronden als in de andere zaken, namelijk dat de beleidsmakers het wel héél bont moeten maken alvorens de rechter wil ingrijpen door een inhoudelijk oordeel te vellen. Het lijkt bijna op een copy/paste uitspraak en dat hadden we niet verwacht... 

We vragen ons natuurlijk af hoe bont het dan wel niet moet zijn en we zetten er ons met man en macht voor in om dit vóór de rechtszaak van Bart Kouwenhoven met zijn Mercedes Diesel klip en klaar duidelijk te hebben. U hoort van ons!

In the spotlights, steun onze actie en doneer!

U weet het: in iedere nieuwsbrief zetten we graag één van onze hoofdsponsors van het eerste uur in the spotlights. Dat is nodig en terecht want veel organisaties hebben ons vanaf het begin gesteund en we willen hen graag bedanken. Met hun hulp en uw steun moet het mogelijk zijn om onze strijd tot een goed einde te brengen. We zijn immers nog lang niet klaar! Steun ons en doneer, net zoals bijvoorbeeld Retrolegends dat doet.

logoretrolegends468

Zelf sponsor worden voor € 300 exclusief BTW en net als Retrolegends bij 40.000 oldtimerliefhebbers onder de aandacht komen? Dat kan natuurlijk, neem dan contact met ons op. Met een verantwoorde bijdrage helpt u ons. Wij hebben u graag als sponsor!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer