Autoweek Classics - januari 2017: DE BOTTE BIJL, hakt er flink in!


Het waren tussen 2012 en 2014 roerige tijden voor oldtimereigenaren. Op een bepaald moment had het er alle schijn van dat ze allemaal weer 'wegenbelasting’ moesten gaan betalen. Voor een lpg-gestookte Amerikaan zou dat neerkomen op zo’n € 2.000 mrb per jaar. Natuurlijk volgden er protesten. Partijen als KNAC en FEHAC meldden zich in Den Haag met stapels handtekeningen om daarmee het ongenoegen onder de oldtimerbezitters onder de aandacht te brengen. Het leidde tot onderhandelingen die resulteerden in een aanpassing: de vrijstellingsleeftijd werd verschoven van 25 naar 40 jaar. Daarnaast kwam er een overgangsregeling, maar uitsluitend voor voertuigen op benzine tot en met bouwjaar 1987. Zo bleef een derde van het wagenpark fiscaal volledig buitenschot, maar voor eigenaren van één of meerdere jonge klassiekers was er geen ontkomen aan.

De gevestigde orde (KNAC en FEHAC) was met ‘het 40-jaar-compromis’ uitgespeeld, waarna Stichting Autobelangen zich met www.vrijstellingoldtimer.nl in de strijd mengde. Via een politieke lobby werden het ministerie van Financiën en de Tweede Kamer bestookt met keihard cijfermateriaal waarmee de onderbouwing van het kabinet onderuit werd gehaald. Toenmalig staatssecretaris Frans Weekers van de VVD parkeerde alle kritische Kamervragen echter lang genoeg om het 40-jaar-compromis als een klein en onderbelicht onderdeel van het belastingplan door de Eerste Kamer te loodsen. Weekers moest kort daarna weliswaar het veld ruimen, maar de maatregel bleef overeind. En zo werd per 1 januari 2014 de vrijstelling voor oldtimers verschoven naar 40 jaar. Inmiddels zijn we drie jaar verder en zijn we benieuwd wat de gevolgen zijn van die maatregel. Wat is er sindsdien gebeurd met het Nederlandse oldtimerpark? Zijn er veel ‘jonge klassiekers’ verdwenen en zo ja: welke dan? Zijn auto’s van 40 jaar en ouder populairder geworden? Dat soort vragen. Om daar achter te komen, klopten we aan bij Arjan Lenoir, analist van Stichting Autobelangen.

Autoweek Classics Januari 2017
Bron: Autoweek Classics - januari editie 2017

Hoe die ontwikkelingen de afgelopen drie jaar zijn geweest en welke conclusies onze analist hieraan verbindt, leest u vanaf 12 januari in de januari editie 2017 van Autoweek Classics.

5 april 2016 - Afhandeling door Belastingdienst


Beste oldtimerliefhebber,

Proefprocessen
Zoals wij al eerder hebben gemeld, zijn de 5 proefprocessen verloren. De personen die de vaststellingsovereenkomst van de Belastingdienst hebben getekend, zullen binnenkort een brief ontvangen inzake de afhandeling van deze overeenkomst. Concreet betekent dit voor de betrokkenen dat er geen MRB terugbetaald zal worden door de Belastingdienst. Zoals wij al eerder hebben gemeld, gaan wij niet in hoger beroep tegen de uitspraken.

Hoe verder
Na jaren van strijd, is het deze keer helaas niet gelukt om de regeling aangepast te krijgen. Natuurlijk geven wij de moed niet op en houden het nieuws omtrent de behandeling van oldtimers nauw in de gaten. Via de site www.vrijstellingoldtimer.nl zullen wij u blijven informeren over oldtimernieuws.

Stichting Autobelangen
Als er iets duidelijk is geworden, dan is het wel dat het in Nederland ontbreekt aan een onafhankelijke waakhond voor de particuliere autobezitter! Helaas zijn wij te laat van start gegaan om een verandering te bewerkstelligen, immers, de ANWB, KNAC, FEHAC, FOCWA, BOVAG en RAI Vereniging hadden reeds een akkoord gesloten met de overheid voor de oldtimers. Binnenkort komen wij met nieuws hierover!

Dankwoord
Deze nieuwsbrief gaat naar tienduizenden oldtimerliefhebbers. U heeft deze strijd mogelijk gemaakt. Namens het hele team wil ik u daarvoor hartelijk danken! Uw aanhoudende steunbetuigingen en financiële steun waren van doorslaggevend belang voor het voortzetten van de strijd!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer


Overgangsregeling oldtimers


De overgangsregeling voor oldtimers is lang nog niet voor iedereen helemaal duidelijk, dat merkt niet alleen onze redactie maar zal ongetwijfeld ook opgemerkt zijn door de belastingdienst.

De belastingdienst heeft dan ook een (nieuwe) rekenhulp toegevoegd op haar website waarmee snel en eenvoudig te zien is of uw voertuig in aanmerking kan komen voor de overgangsregeling voor oldtimers. Hierin is de datum 1e toelating i.c.m. brandstof bepalend.

Komt u in aanmerking voor de overgangsregeling voor oldtimers?