14 april 2015 - Twee uitspraken bekend


Beste oldtimerliefhebber,

We hebben twee proefprocessen verloren. Het gaat om de procedures bij de rechtbank Zuid-Nederland van Arjan Lenoir met zijn '85-er BMW 535i op benzine en die bij de rechtbank Noord-Holland van Mike van Balen met zijn '87-er Landrover Diesel. Officieel heet het dat het beroep dat we hadden aangetekend ongegrond is verklaard.

Het eerste proefproces van Arjan Lenoir.

De zaak van Arjan dient als voorbeeld voor alle personenauto's op benzine van bouwjaar 1986 of ouder. In deze zaak hebben we nog geen motivering ontvangen en de rechtbank heeft hier aangegeven dat ze deze over twee weken schriftelijk opstuurt. Opmerkelijk is hier wel dat de belastingdienst is veroordeeld in de proceskosten en de griffierechten (dit is bij elkaar een paar honderd euro). Omdat we de onderliggende feiten niet hebben, kunnen we nog geen conclusies trekken.

kandidatenBMWarjan2 200x133 landrover

Het tweede proefproces van Mike van Balen.

De zaak van Mike dient als voorbeeld voor alle diesels uit 1987 (dus vallend onder de regeling van Vliet). Hier is de motivering van de rechter al wel bekend. Een eerste conclusie is dat de rechter een hóge mate van beoordelingsvrijheid toedicht aan de staat bij het vaststellen van nieuwe regels. De rechter is van mening dat "de oldtimerwet op democratische wijze tot stand is gekomen" (ondermeer wordt genoemd het akkoord door de belangenbehartigers ANWB, Focwa, Rai, Knac, Bovag en Fehac) en hij stelt dat "de keuze van de wetgever niet van iedere redelijkheid is ontbloot". De hele uitspraak kunt u hier lezen.

In ieder geval laat de uitspraak van de rechtbank in Haarlem zien dat de politiek weer aan zet is. Al is het alleen al omdat de regeling veel minder opbrengt dan was begroot.

Wat betekent dit?

1. In de eerste plaats houden de uitspraken in dat degenen die aan onze gezamenlijke procedures deelnemen en een auto hebben in een van de twee categorieën "benzine t/m 1986" en "diesel van 1987" op basis van deze gerechtelijke uitspraken hun MRB niet terugkrijgen.
2. Natuurlijk moeten we de uitspraken nog zorgvuldig bestuderen om verdere conclusies te kunnen trekken.
3. En pas dan kunnen we overwegen of een hoger beroep al dan niet zinvol is.

Meestal zijn we positief gestemd en brengen we goed nieuws. Deze keer hebben we dit niet en dat is buitengewoon jammer natuurlijk. Maar onze strijdvaardigheid wordt er niet minder om. Integendeel! We bereiden ons voor op de zaak van Ron van de Klashorst met zijn '87-er Renault Alpine op benzine. Die komt volgende week voor en daarnaast zijn we ook op het politieke vlak voor u aan de slag.

faq

Binnenkort meer over FAQ en politiek.

Binnenkort komen we in een nieuwsbrief bij u terug op veel gestelde vragen die de procesgang oproept. En over de politiek het volgende: met maatregel op maatregel zijn de autobelastingen in de afgelopen jaren buitengewoon ingewikkeld geworden. Wat ons betreft is deze oldtimerwet daar een goed voorbeeld van. Het kabinet wil die complexe autobelastingen gaan versimpelen. Daarom komt de staatssecretaris van Financiën in dit voorjaar met "Autobrief 2" met daarin de nodige vereenvoudigingsvoorstellen die vervolgens door de Tweede en de Eerste Kamer geloodst moeten worden. In dat proces willen we natuurlijk graag van ons laten horen. U verneemt van ons!

In the spotlights, steun onze actie en doneer!

U weet het: in iedere nieuwsbrief zetten we graag één van onze hoofdsponsors van het eerste uur in the spotlights. Dat is nodig en terecht want veel organisaties hebben ons vanaf het begin gesteund en we willen hen graag bedanken. Met hun hulp en uw steun moet het mogelijk zijn om de lopende rechtszaken tot een goed einde te brengen. Het einde is immers nog niet in zicht! Steun ons en doneer, net zoals bijvoorbeeld Marco Hof Sportscars | Youngtimers dat doet.

logomarcohof500enb

Zelf sponsor worden voor € 300 exclusief BTW en net als Marco Hof bij 40.000 oldtimerliefhebbers onder de aandacht komen? dat kan natuurlijk, neem dan contact met ons op. Met een verantwoorde bijdrage helpt u ons. Wij hebben u graag als sponsor!
Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer

1 april 2015 - Voor het hekje, of toch liever niet?


Beste oldtimerliefhebber,

Op donderdag 26 maart waren wij bij de rechtbank in Den Haag voor de zaak van Ko van Tuijl. Zoals bekend heeft Ko een Chevrolet C30 met Liquified Petrol Gas in de tank. De auto staat op grijs kenteken waardoor hij niet in aanmerking kan komen voor de overgangsregeling; ook niet als de LPG-installatie eruit wordt gehaald.

De zitting verliep anders dan die in Breda en Haarlem. We hadden van doen met een enkelvoudige kamer (1 rechter) en er was niet meer dan een half uur voor de zaak ingepland. Maar omdat er een serie van vijf landelijke proefprocessen wordt gehouden die een verstrekkend belang hebben, vroegen zowel wij bij herhaling als de belastingdienst om meer tijd en de behandeling door een meervoudige kamer (3 rechters). Waarom dat niet gebeurde, vraagt u?

Wij vernamen dat met name de rechtbanken Noord-Holland (Haarlem) en Gelderland (Arnhem) in een behoorlijk aantal zaken zittingen inplannen en daarvoor uitnodigingsbrieven sturen aan degenen die nog een beroepsprocedure hebben lopen. Met deze nieuwsbrief informeren wij u hierover.

Onbedoeld gevolg?

De meeste zaken blijken tot stand te zijn gekomen met behulp van onze bezwaren- en beroepengenerator en ze worden ingepland na onze landelijke proefprocessen. Het kan natuurlijk een bewuste keuze zijn om die individuele zaken toch nog voor te laten komen, maar onze inschatting is dat veel van deze mensen liever geen zitting hebben en zich juist willen aansluiten bij onze proefprocedures.

supremecourt

Als u zo'n oproep heeft gekregen of binnenkort ontvangt en u wilt afzien van uw individuele rechtszaak en alsnog meedoen aan onze proefprocedures is het nodig:

1. dat u de intrekkingsbrief ondertekent die u eerder van de belastingdienst heeft ontvangen
2. dat u tijdig bezwaar maakt tegen de eerstvolgende betaling op aangifte
3. waarna u een vaststellingsovereenkomst van de belastingdienst zult ontvangen die u dan ook moet ondertekenen.

Het leek ons goed om u hierover te informeren.


In the spotlights, steun onze actie en doneer!

U weet het: in iedere nieuwsbrief zetten we graag één van onze hoofdsponsors van het eerste uur in the spotlights. Dat is nodig en terecht want veel organisatie hebben ons vanaf het begin gesteund en we willen hen graag bedanken. Met hun hulp en uw steun moet het mogelijk zijn om de vijf rechtszaken tot een goed einde te brengen. Steun ons en doneer, net zoals bijvoorbeeld Hofman Classic en Sportscars in Leek dat doet.

logohofmanleeknb

Zelf sponsor worden voor € 300 exclusief BTW en net als Hofman bij 40.000 oldtimer-liefhebbers onder de aandacht komen? Dat kan natuurlijk, neem dan contact met ons op. Met een verantwoorde bijdrage helpt u ons. Wij hebben u graag als sponsor!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer

27 maart 2015 - Onder druk wordt alles vloeibaar...


Beste oldtimerliefhebber,

Op donderdag 26 maart waren wij bij de rechtbank in Den Haag voor de zaak van Ko van Tuijl. Zoals bekend heeft Ko een Chevrolet C30 met Liquified Petrol Gas in de tank. De auto staat op grijs kenteken waardoor hij niet in aanmerking kan komen voor de overgangsregeling; ook niet als de LPG-installatie eruit wordt gehaald.

De zitting verliep anders dan die in Breda en Haarlem. We hadden van doen met een enkelvoudige kamer (1 rechter) en er was niet meer dan een half uur voor de zaak ingepland. Maar omdat er een serie van vijf landelijke proefprocessen wordt gehouden die een verstrekkend belang hebben, vroegen zowel wij bij herhaling als de belastingdienst om meer tijd en de behandeling door een meervoudige kamer (3 rechters). Waarom dat niet gebeurde, vraagt u?

IMG 0849b
Ondenkbaar, niet welkom bij de zitting!

In de wielen gereden.

De rechtbank in Den Haag wilde met de behandeling vooralsnog geen enkel (!) onderscheid maken tussen onze landelijke zaak en die van enkele individuele oldtimerbezitters in dit district waarvoor dus maar een korte zittingsduur gepland was. Dat betekende dat er veel minder tijd beschikbaar was (een half uur in plaats van anderhalf uur zoals in onze eerdere zaken), we geen pleitnota's konden voordragen en dat wij als bestuur van de stichting niet eens in de rechtszaal werden toegelaten en we dus ook niet in de gelegenheid waren om het collectief belang van de zaak te onderstrepen! Ondenkbaar gewoon!

Natuurlijk erkennen we ieders persoonlijk recht om te procederen, maar u snapt dat we buitengewoon teleurgesteld zijn en ons danig in de wielen gereden voelen. Zo werd de collectieve zaak van VrijstellingOldtimer.nl met enorm veel voorbereiding en kosten voor de hele achterban, als het ware gereduceerd tot de zaak van Ko van Tuijl tegen de Staat der Nederlanden...

Voor het voetlicht.

Gelukkig had Ko wel het gevoel dat hij zijn zaak - ook in uw belang - inhoudelijk goed voor het voetlicht kon brengen, al was het dan maar kort en zonder ons. Door een gedegen voorbereiding was hij in staat om de keuze voor zijn auto en de onrechtvaardigheid van de wetswijziging compact en kernachtig samen te vatten. Inderdaad, onder druk wordt alles vloeibaar, net als LPG.

Onze advocaat meldde dat tijdens de zitting ook werd besproken dat een herhaling van deze Haagse zaak voor een meervoudige kamer met méér tijd wenselijk is en misschien (?) ook mogelijk zodat we als stichting en uw belangenbehartiger ook zelf alsnog zendtijd zouden kunnen hebben. Ofwel de uitspraak danwel de uitnodiging voor een herhaalde behandeling volgt binnen 6 weken en uiteraard houden we u op de hoogte.

interviewrechtbankVanTuijl

We danken Ko van Tuijl graag voor alle tijd die hij tot nu toe voor u in deze zaak heeft gestoken (!) en natuurlijk geldt dat ook voor onze advocaat Prof. Mr. Tom Barkhuysen die dezer dagen samen met zijn team topsport bedrijft.

Volgende proefprocedures.

De volgende keer - op dinsdag 21 april - gaan we naar Arnhem waar Ron van de Klashorst acte de presence geeft met zijn '87-er Renault Alpine. Net als de Chevy van Ko een hobbyauto pur sang, maar dan aan de andere kant van het liefhebbersspectrum. De zaak van Bart Kouwenhoven met zijn '84-er Mercedes W123 Diesel in nieuwstaat moet nog ingepland worden. Dat wordt waarschijnlijk in het begin van de zomer.

In the spotlights, steun onze actie en doneer!

U weet het: in ieder nieuwsbrief zetten we graag één van de hoofdsponsors van het eerste uur in the spotlights. Dat is nodig en terecht want veel organisaties hebben ons vanaf het begin gesteund en we willen hen graag bedanken. Met hun hulp en uw steun moet het mogelijk zijn om de vijf rechtszaken tot een goed einde te brengen. Steun ons en doneer, net zoals bijvoorbeeld Classic Park in Boxtel dat doet.

logoclassicpark400

Zelf sponsor worden voor € 300 exclusief BTW en net als Classic Park in Boxtel bij 40.000 oldtimer-liefhebbers onder de aandacht komen? Dat kan natuurlijk, neem dan contact met ons op. Met een verantwoorde bijdrage helpt u ons. Wij hebben u graag als sponsor!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer