7 oktober 2015 - Misschien dan toch? Kom zelf kijken!


Beste oldtimerliefhebber,

Wereldwijd is er geschokt gereageerd op het dieselschandaal van Volkswagen. En uit onderzoek van het Brusselse instituut Transport en Environment (T&E) blijkt nu dat ook andere merken veel meer vervuiling uitstoten dan is toegestaan. Sommige van de nieuwste modellen zouden de milieuzone van Utrecht niet eens in mogen. De boel staat op zijn kop.

Aanstaande maandag is er een vergadering in de Tweede Kamer over de oldtimerwet. In die vergadering wordt ondermeer de evaluatie besproken die de staatssecretaris vóór het zomerreces naar de Tweede Kamer stuurde. U kunt daarbij aanwezig zijn!

Onderwerp van de vergadering.

In de brief staat dat de beoogde 137 miljoen aan MRB in 2014 daadwerkelijk zou zijn opgehaald. Maar het grootste deel daarvan - 82 miljoen -  komt helemaal niet van oldtimers zoals vooraf was begroot, maar zou komen van ex-oldtmerbezitters die hun oldtimer ingeruild zouden hebben voor een nieuwere auto, u en wij weten natuurlijk wel beter! Dat bedrag blijkt bovendien niet meer dan een raming te zijn van het ministerie terwijl wíj letterlijk alles hebben doorgerekend. De werkelijkheid ziet er héél anders uit dan tot nu toe is voorgespiegeld.

vergaderingtweedekamer

Onze berekeningen maken deel uit van deze vergadering en het belooft razend interessant te worden! Het ministerie is erg geïnteresseerd in onze bevindingen en ook de oppositie en de pers, zo blijkt. Het lijkt erop dat we nu dan eindelijk een voet tussen de deur hebben en het is natuurlijk geweldig als we maandag zelf ook met een flinke delegatie aanwezig zijn. We nodigen u dan ook van harte uit om naar Den Haag te komen!

De feiten op een rij:

Wat: notaoverleg Omtzigt over budgettaire opbrengsten oldtimermaatregel.
Waar: Groen van Prinstererzaal op de tweede etage van de nieuwbouw van het gebouw van de Tweede Kamer. Bezoekersingang aan de Lange Poten 4 in Den Haag.
Wanneer: maandag 12 oktober van 11:00 tot 13:00 uur.

Aanmelden

Wij hebben met de Tweede Kamer afgesproken dat wij laten weten hoeveel personen van plan zijn te komen. Het is daarom van groot belang dat als u van plan bent te komen, u dit ons laat weten. Dat kan heel eenvoudig door een antwoord te sturen op deze nieuwsbrief met de tekst "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.".

Let op de volgende zaken:

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om te protesteren of de boel op zijn kop te zetten, in tegendeel! Als dat gebeurt gooien we onmiddellijk onze eigen ruiten weer in. Wat we wél willen is dat we als VrijstellingOldtimer.nl én achterban onze betrokkenheid tonen bij wat er in Den Haag gebeurt. Het raakt ons immers!

Bij de entree moet u rekening houden met een wachttijd. Dat komt door de scanprocedures van de beveiliging. Het bezoek van de vergadering is bovendien aan regels gebonden. Zo mogen er geen foto's gemaakt worden en is het niet toegestaan om in woord of gebaar te reageren op wat er door de politici wordt gezegd.


logooud400x114
Autobelangen 2.0

Deze oldtimerlobby is één van onze activiteiten en vorige week lieten we u weten dat we keihard werken aan de opstart van Autobelangen als belangenbehartiger voor de particuliere autobezitter. Het is hartverwarmend voor ons om te zien dat daar érg positief op gereageerd wordt door u als achterban én door de media.

Dank voor uw voortdurende steun!

Tot slot: iedere keer doen we een oproep voor donaties en ook daarvan wil ik zeggen dat het hartverwarmend is om te zien hoe u daarop reageert. Daardoor kunnen we doorgaan met onze oldtimerlobby en net zoals bij de youngtimerlobby een aantal jaren geleden, kan het zo zijn dat het verhaal zich na lange tijd ten goede keert. Dat is mogelijk door uw steun en die van de sponsoren zoals Youngsterpolis die ons vanaf het begin helpen. Het is zeker de moeite om onze sponsorpagina en de vermelde bedrijven te bezoeken!


logoYoungsterpolis400

Wilt u ook sponsor worden? Voor € 300 exclusief BTW staat u als hoofsponsor vermeld op de meest bezochte pagina van onze site. Zo komt u onder de aandacht van zo'n 40.000 oldtimerliefhebbers. U bent van harte welkom!

Als u naar de vergadering komt, geeft u dan een reply op deze nieuwsbrief? Graag tot maandag!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer


28 september 2015 - Even bijpraten


Beste oldtimerliefhebber,

Wereldwijd is er geschokt gereageerd op het dieselschandaal van Volkswagen. En uit onderzoek van het Brusselse instituut Transport en Environment (T&E) blijkt nu dat ook andere merken veel meer vervuiling uitstoten dan is toegestaan. Sommige van de nieuwste modellen zouden de milieuzone van Utrecht niet eens in mogen. De boel staat op zijn kop.

VWJetta

Wat kunnen wij daarmee in onze oldtimerprocedures?

De hele affaire legt een bom onder het feitenmateriaal dat de Staat heeft aangedragen in de rechtszaken die we hebben gevoerd. In de laatste zaak over de Mercedes 240 Diesel van Bart Kouwenhoven moet de uitspraak nog volgen en we hopen dat de rechters de recente ontwikkelingen betrekken in hun overwegingen. Het zou weleens een keerpunt kunnen worden en als de zaak negatief beslist wordt, is het een optie om in déze zaak wel in hoger beroep te gaan. Als u de feiten zich daarvoor lenen en als u dat wilt tenminste, als achterban. Vooralsnog is het in ieder geval prettig voor ons dat deze laatste van de vijf proefprocessen zo lang op zich heeft laten wachten en we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Daarnaast kunnen we melden dat we nog steeds in gesprek zijn met het Ministerie van Financiën over de berekeningen die wij wel gemaakt hebben en zij niet. Ik zei het de vorige keer al: de toonzetting van die gesprekken is constructief en we willen bezien of we op die manier een wending kunnen bewerkstelligen.

embleemtweeliter

Het komt eraan: Autobelangen 2.0

We hebben al eerder aangekondigd dat we het als club niet willen laten bij acties als de oldtimerkwestie alleen. Achter de schermen zijn we hard aan het werk om (zoals we het intern graag noemen) Autobelangen 2.0 op de kaart te zetten. We willen de gesprekspartner zijn voor overheid en media als het gaat om de belangen van de particuliere autobezitter. Zo'n 80% van het Nederlandse wagenpark is in het bezit van normale mensen zoals u en ik die hun auto hard nodig hebben om het huishouden draaiende te houden en juist zij krijgen steeds de rekening gepresenteerd als er nieuwe maatregelen worden bedacht. Telkens weer.

Geweldig dus dat we, vooruitlopend op de lancering van Autobelangen 2.0, afgelopen vrijdag door het NOS Radio 1 Journaal werden gevraagd naar onze mening over het Volkswagen schandaal en de consequenties voor de milieuzones en het parkeerbeleid in grote steden.

Het toont aan dat er behoefte is aan een club als de onze en misschien moeten we inderdaad een rode T van turbo aan onze werkzaamheden toevoegen! U hoort snel van ons.

In the spotlights, steun ons en doneer!

Wilt u ons alstublieft blijven steunen met een donatie (particulieren) of sponsoring middels een advertentie (ondernemers). Tot op de dag van vandaag verzetten we erg veel werk en maken we kosten om onze strijd te kunnen voeren. De uren rekenen we letterlijk maar niet. Nog steeds is onze sponsorpagina erg druk bezocht en uw bijdrage stellen we bijzonder op prijs! Net zoals de steun van Wim's Classics die ons vanaf het eerste begin een warm hart toedraagt.

logowimsclassics400

Wilt u ook sponsor worden? Voor € 300 exclusief BTW staat u als hoofdsponsor vermeld op de meest bekeken pagina van onze site. Zo komt u onder de aandacht van zo'n 40.000 oldtimer liefhebbers. u bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer


23 september 2015 - Laatste rechtszaak, pikante feiten

 

Beste oldtimerliefhebber,

Vorige week donderdag voerden we het laatste proefproces. De rechtszaak bij de Rechtbank Noord Nederland verliep anders dan anders. Naast het feit dat onze advocaat het woord voerde, heb ik ditmaal ook zelf een pleidooi mogen houden. Dat alles natuurlijk om Bart Kouwenhoven, onze vijfde kandidaat met zijn '84-er Mercedes 240 Diesel, uit de wind te houden. En met hem natuurlijk ook onze achterban!

Overgangsregeling voor diesel en LPG eenzijdig geschrapt.

Daarbij ging ik specifiek in op zaken die voor de vorige rechters aanleiding waren om ons verzoek af te wijzen. Eén daarvan is hun stelling dat de staatssecretaris de weg van de democratie had bewandeld door overleg te voeren met de branche. Maar uit een schriftelijke verklaring van de FEHAC voor deze rechtszaak blijkt dat er van onderhandelingen geen sprake was. Het was eerder een dictaat en nadat het zogenaamde akkoord was gesloten, draaide het Ministerie van Financiën de afgesproken overgangsregeling voor LPG- en dieselauto's ook nog eens eenzijdig terug. Daar sta je dan als gesprekspartner...

kandidatenMBBart

Substitutie effect.

Met substitutie wordt bedoeld dat mensen hun oldtimer hebben verruild voor een moderne auto waarvoor de volledige wegenbelasting wordt betaald.

In april 2015 stuurde de staatssecretaris een evaluatiebrief naar de Tweede Kamer waarin hij stelde dat de beoogde € 123 miljoen aan MRB ondertussen daadwerkelijk wordt geïnd. € 82 Miljoen daarvan (maarliefst 67%) zou een gevolg zijn van het gewijzigde wagenpark (substitutie effecten dus). Afgezien van het feit dat er bij de begroting vooraf geen rekening is gehouden met deze effecten en deze nu achteraf wel worden opgevoerd om het gat te dichten, blijkt dat er onder die € 82 miljoen helemaal geen berekening ligt. Financiën heeft er geen onderbouwing voor en noemt het een raming, terwijl wij het wagenpark van de oldtimerbezitters aan de hand van RDW-cijfers helemaal hebben doorgerekend en daarmee keihard aantonen dat het substitutie effect maximaal € 9 miljoen groot is.

Dat werk is trouwens voor een belangrijk deel gedaan door Arjan Lenoir van ons team (u kent hem uit de eerste rechtszaak) die niet minder dan 6 miljoen RDW-records heeft vergeleken waardoor we het ongelijk van het Ministerie van Financiën onweerlegbaar aantonen. Dank daarvoor Arjan!

Het feit dat de overheid geen cijfermatige onderbouwing heeft waar wij de bestanden gewoon doorrekenden, bleek trouwens op een hoorzitting op 4 september op het Ministerie van Financiën waar we door een college van vijf man werden ontvangen. Het was overigens een constructief gesprek.

rekenwerk

Ook blijkt uit onze berekeningen dat de MRB inkomsten bij oldtimerbezitters in 2015 nog eens met € 7 miljoen zullen afnemen. In plaats dat deze groep braaf haar MRB betaalt, worden de auto's massaal van de hand gedaan en is de markt voor auto's tot 40 jaar geruïneerd (er worden wel meer 40+ auto's geïmporteerd).

Positief, maar natuurlijk is de bal rond.

Enfin, deze en veel andere zaken passeerden de Groningse revue en na de uitkomsten van de voorgaande rechtszaken durven we het eigenlijk niet meer te zeggen, maar we hadden een erg goed gevoel bij het verloop van de case. De rechter in kwestie was zeer betrokken en liet zich uitgebreid informeren. Maar goed, het resultaat weten we pas over zes weken. Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte!

Naast onze dank aan Arjan, willen we ook het bestuur van de FEHAC bedanken voor hun inbreng in deze procedure en natuurlijk Bart Kouwenhoven. Ik zou de Benz nog maar een keer oppoetsen Bart, hij kan nog een hele tijd mee.

In the spotlights, steun ons en doneer!

We vragen het toch nog een keer: wilt u ons blijven steunen met een donatie (particulieren) of sponsoring middels een advertentie (ondernemers). We hebben ook in de zomervakantie erg veel werk verzet en kosten gemaakt om onze strijd te kunnen voeren. De uren rekenen we letterlijk maar niet. Nog steeds is onze sponsorpagina erg druk bezocht en uw bijdrage stellen we bijzonder op prijs! Net zoals de steun van The Gallery in Brummen die ons vanaf het eerste begin een warm hart toedraagt.

logothegallerynb

Wilt u ook sponsor worden? Voor € 300 exclusief BTW staat u als hoofdsponsor vermeld op de meest bekeken pagina van onze site. Zo komt u onder de aandacht van zo'n 40.000 oldtimer liefhebbers. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Wouter van Embden,
Namens Team VrijstellingOldtimer